top of page
AEnB2UqHmDudgiDvTCT-0KQV2OCkSuZoCToMVB9h
Ploni Bouman - Real Estate Agent Bouman Makelaardij - Vlaardingen

ABOUT BOUMAN Makelaardij

Begrippenlijst Bouman Makelaardij Vlaardingen

Wat betekenen alle makelaarstermen?

Bij de aan- en verkoop of taxatie van uw huis komt u wellicht wat onbekende termen tegen. Voor uw gemak hebben we alle makelaarstermen in de begrippenlijst hieronder op alfabetische volgorde toegelicht.

Ontbreekt er een term of is iets nog steeds onduidelijk?
Neem contact met mij op en dan help ik u verder.

Better service by staying small

On August 1, 1999 I started Bouman Makelaardij. It is a sole proprietorship, or rather a sole proprietorship. I mainly make my appointments at people's homes, in their own environment. This is much more informal; people therefore feel more at ease. I have been working in real estate since 1981; in 1991 I was sworn in as a real estate agent.

The idea of starting an office myself was partly inspired by the fact that I wanted to give a more personal approach and treatment to my clients, whereby quality and service as well as integrity and involvement are paramount.

My activities mainly consist of mediation in the purchase and sale of homes in existing buildings and new construction and valuations of various kinds.

As a member of the trade association NVM, I am supported by a professional club of legal, commercial and educational experts. Partly thanks to the NVM's compulsory additional training, the professional knowledge remains at the highest possible level and that is in the interest of my clients.

Onder bod (zijn)
 

De makelaar kan aangeven dat hij met een woning onder bod is. Dat betekent alleen dat hij een serieuze klant heeft waar hij het vertrouwen in heeft een deal te sluiten. Tijdens het “onder bod” zijn mogen de bezichtigingen gewoon doorgaan maar moet de makelaar dit wel melden aan de kijkers.

Ondergrondse tank

Een ondergrondse tank is een tank die bijvoorbeeld in de achtertuin ligt. Vroeger werden er ondergrondse tanks ingegraven voor de opvang van toilet-en douchewater. Dit noemt men een septic tank. In veel oude vooroorlogse woningen komt dit nog voor. Het kan ook voorkomen dat er een olietank in de tuin aanwezig is.

Onderhandeling

 

Een onderhandeling is een proces waarmee partijen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Hiermee proberen we te bereiken wat we anders niet zouden bereiken. Succesvol onderhandelingen voeren is een vaardigheid waar makelaars over moeten beschikken om het beste voor hun klanten eruit te halen. Het is in principe iets zakelijks, maar we hebben er dagelijks mee te maken. Tijdens het onderhandelen kan ook de gunfactor een rol spelen bij het wel of niet succesvol afronden van een deal.


Onderhandse verkoopwaarde

 

Vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

 

Onderzoeksplicht koper
 

Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in muren. De verkoper hoeft de koper daar niet uitdrukkelijk op te wijzen. Indien de koper een bouwkundige keuring uit laat voeren is er in grote mate voldaan aan de onderzoeksplicht. Sommige gebreken zijn al jaren bij de verkoper bekend maar niet direct zichtbaar. Dat moet gemeld worden.

Onroerende zaak
 

De grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond en aan een gebouw.

 

Onroerende zaakbelasting (OZB)
 

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Deze staan in Zwolle op de GBLT aanslag vermeld.

Ontbindende voorwaarden

 

Het is mogelijk een ontbindende voorwaarden in een koopakte op te nemen waarin u een voorbehoud maakt bij het kopen van een woning. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld worden opgesteld voor het rond krijgen van de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.


Opleveringsdatum

 

Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke levering samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.


Opstalverzekering

 

De verzekering dekt in de meeste gevallen de schade aan uw huis, de opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. U bent verzekerd als uw huis beschadigd raakt door iets waar u zelf niets aan kunt doen, zoals schade door brand, water of storm. Let op: Verzekeraars hebben ook uitsluitingsclausules de “zogenaamde kleine lettertjes”. Zorg ervoor dat het duidelijk is voor welke schade u wel- en/of niet verzekerd bent. Tip: Sluit voordat u naar de notaris gaat voor de overdracht van uw “nieuwe” droomhuis een woonhuisverzekering af. Bij de notaris worden de handtekeningen gezet en komt er een datum met tijdstip op de akte te staan. Mocht er schade aan de woning ontstaan na het tekenen van de akte ben je als koper niet verzekerd. Regel dat!


Opstartkosten
 

Opstartkosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een verkooptraject. Deze omvatten onder andere de fotograaf, styliste, video-opname, digitale plattegronden, 360-graden fotografie en internetmarketing.

 

Optie (op een huis)

In sommige gevallen kun je een optie vragen op een huis. Daarmee voorkom je dat een andere kaper op de kust het huis koopt waar je interesse in hebt. Bij een huis kopen van bestaande bouw wordt daar meestal geen gebruik van gemaakt, maar bij een kavel of nieuwbouw is dat heel gebruikelijk.Ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden.


Overbruggingskrediet

Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.


Overdrachtsbelasting

U krijgt te maken met overdrachtsbelasting indien u een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld een huis heeft gekocht of gekregen. U betaald dan overdrachtsbelasting voor deze verkrijging. Het kan ook gaan om een stuk grond, bedrijfspand of de rechten op onroerende zaken.


Overlijdensdekking

 

De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.


Oversluiten

 

Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris.


Overwaarde

 

Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.


Pacht

 

De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.


Pandrecht

 

Het pandrecht is vergelijkbaar met het hypotheekrecht, met als groot verschil dat het bij een hypotheekrecht over onroerende goederen gaat (denk aan grond en de daarop gebouwde huizen), terwijl een pandrecht niet op onroerende goederen gevestigd kan worden. Het pandrecht heeft dus niets te maken met een pand (een gebouw), maar met verpanding. Een pandrecht kan op vrijwel alle andere zaken gevestigd worden: op roerende goederen, op rechten aan toonder of order en op het vruchtgebruik van een dergelijke zaak of recht.

Het pandrecht wordt gevestigd als zekerheid voor terugbetaling van een geldvordering.


 

Passeren (van de hypotheek)
 

De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

Penthouse

 

Dit is een niet vrijstaand woonhuis op de bovenste verdieping van een gebouw en valt onder het begrip appartement. In de meeste gevallen is dit een luxe woning en is over het algemeen duur. Qua vorm wijkt het meestal iets af maar dat is niet altijd zo. Vaak is er een dakterras of zijn er meerdere dak terrassen. Een penthouse heeft vaak een mooi uitzicht en kan grotendeels voorzien zijn van glas hetgeen de bewoner een gevoel van vrijheid geeft.


Perceeloppervlakte

 

Het perceel is de oppervlakte van de grond die bij de woning hoort. Dit kan uit meerdere percelen bestaan.


Portiekwoning

 

Een portiek is vaak een ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte. Daarin bevindt zich de ingang van een gebouw. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang. Deze wordt portiek genoemd. Vaak zijn ze rond een gemeenschappelijk trappenhuis gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd. Dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.


Promotiekosten

 

Promotie kosten zijn de kosten die worden gemaakt om de woning onder de aandacht te brengen. Deze bestaan voor een groot deel uit de opstartkosten om een goede presentatie te maken. Zonder een goede presentatie van de woning heeft het geen zin om te promoten. In de opstartkosten zijn ook vaak de promotiekosten verwerkt maar dat hoeft natuurlijk niet. Extra middelen om de woning onder de aandacht te brengen worden vaak doorberekend aan de verkoper.


Puntenstelsel

Het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) is een landelijke regeling, die de kwaliteit van een woning vertaalt in punten. Het gaat dan om zelfstandige woonruimte. Dat zijn woningen met een eigen toegang en een eigen keuken, badkamer en toilet.

Het puntenaantal bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn. En of een woning die u wilt verhuren een vrijesectorwoning is.

 

Recht van erfpacht

De grond en de opstal (woning) is soms gesplitst en heeft soms twee eigenaren, de ene is eigenaar van de grond terwijl de andere eigenaar is van de opstal. De grond is dus van iemand anders, dit kan de gemeente, een investeerder of bijvoorbeeld een woningstichting zijn. Als gebruiker van de grond en eigenaar van de opstal huurt u de grond voor een overeengekomen huurprijs. Deze huur wordt ook wel canon of erfpachtcanon genoemd.


Recht van hypotheek

 

Je geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijf je in gebreke met de aflossing en wordt je huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.


Recht van opstal

 

Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal is de opstaller. Het opstalrecht moet gevestigd met een akte van vestiging.

Met een opstalrecht kan je bijvoorbeeld eigenaar zijn van een woning op andermans grond. Zonder dat recht zou die woning door natrekking namelijk eigendom worden van de grondeigenaar.


Recht van overpad
 

Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Heeft u het recht van overpad? Dan mag u over de grond van uw buren lopen of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen. Een recht van overpad is een zogenoemde ‘erfdienstbaarheid’.

Referenties

In de huizenmarkt en door taxateurs wordt vaak het woord referenties gebruikt. Referenties zijn vergelijkbare woningen die vaak gering van elkaar afwijken.


Rendement

Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

 


Rentevaste periode
 

De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Reservefonds

 

Een reservefonds is een fonds waar vaak periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig onderhoud bij bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een maandelijkse bijdrage zodat er geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig is.


Restschuld
 

Dit is de schuld die ontstaat na de overdracht van de woning bij de notaris. Het verschil tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek wordt restschuld genoemd. Indien er een schuld overblijft moet dit in de meeste gevallen uit eigen middelen via de notaris voldaan worden.

Roerende goederen / zaken

Met de roerende zaken worden verschillende zaken bedoeld die roerend zijn (meegenomen kunnen worden), zoals gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. In de meeste gevallen worden die zaken op een roerende zakenlijst vermeld.


Royement

Royement betekent doorhalen of beëindigen. Wanneer een woning is verkocht zal ook de hypotheek worden beëindigd of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet royement. In sommige gevallen komt het voor dat er een restschuld overblijft. De opbrengst van de woning is minder dan de hoogte van de hypotheek. De bank zal dan royement moeten verlenen anders kan de verkoop niet doorgaan.


Royementsclausule

 

Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis wordt er vaak een royementsclausule in de koopakte opgenomen. Over het algemeen wordt voor deze clausule een termijn afgesproken. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. Er moeten door de verkopers gegevens aan worden geleverd over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG moet er eerst een toetsing volgen.


Servicekosten

 

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U betaalt ook kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.


Sleutelverklaring
 

Normaal gesproken krijgt de koper na het tekenen bij de notaris de sleutel van de woning. Soms komen koper en verkoper overeen dat de sleutel eerder aan de koper wordt gegeven. Koper kan dan bijvoorbeeld alvast de spullen overbrengen of kleine werkzaamheden verrichten.

Starterslening

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis tóch mogelijk. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.  De Starterslening bestaat uit twee delen: Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening en een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening. Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van je Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af. Let wel op; Niet iedere gemeente heeft een Starterslening. Zoek dit van te voren goed uit.


Startersvrijstelling

 

Voor de komende vijf jaar geldt een eenmalige vrijstelling op de overdrachtsbelasting voor kopers (natuurlijk persoon) tussen de 18 en 35 jaar. Het tarief van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning tot € 400.000,- is 0%.


Starterswoning

Een starterswoning is een woning of appartement voor (jonge) starters op de woningmarkt. Het gaat hier vaak om jongeren die op zichzelf gaan wonen. Zo’n woning zit qua vraagprijs vaak aan de onderkant van de markt.

 


Stille verkoop
 

Hiermee wordt bedoeld dat de verkoop van een woning een beetje stil wordt gehouden. Meestal wordt de woning niet gedeeld via Social Media en is er geen plaatsing op Funda.

SKW Garantie- en waarborgregeling

 

Als u een woning koopt of gaat huren, gaat u er als klant vanuit dat uw woning wordt afgebouwd en dat deze van goede kwaliteit is. Maar wat als de aannemer bijvoorbeeld failliet gaat? Of als de woning na oplevering gebreken vertoont?  Bouwbedrijven en projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij SWK melden een project aan en laten dit certificeren. Als koper krijgt u een certificaat voor uwwoning. Met een SWK-waarborgcertificaat krijg je: een afbouwwaarborg. Als je aannemer failliet gaat, wordt uw woning zonder meerkosten afgebouwd. SWK regelt dit voor u samen met de betrokken verzekeringsmaatschappij HDI Global. Dit heet de insolventiewaarborg. Een herstelwaarborg– als de woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft, valt dit onder de garantie van de aannemer. Met het SWK-waarborgcertificaat heeft u de zekerheid dat gebreken worden hersteld tot 6 jaar na de oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar. Als je aannemer de garantie niet wil of kan nakomen kun je een Beroep op de Waarborg doen, een beroep op SWK dus. Is het Beroep terecht dan laat SWK je woning herstellen. Dit heet de gebrekenwaarborg. Energie Prestatie Garantie– als je investeert in isolatie of bijvoorbeeld zonnepanelen wil je zeker weten dat je het beloofde rendement haalt. Je sluit deze garantie af samen met je aannemer, die aangesloten moet zijn bij SWK.


Taxateur
 

Een taxateur taxeert de woning. Hij doet onderzoek naar divers aspecten om tot een waardeoordeel te komen. Hij zoekt naar vergelijkbaar materiaal om zijn waarde in het taxatierapport te onderbouwen. Er kunnen verschillende waardes worden gevraagd. Dat is afhankelijk van het doel van de taxatie.

Taxatie

Dit is een opdracht aan de taxateur om een woning te taxeren. Meestal gaat het om een woning die is gekocht of een hypotheekversluiting. Het kan ook om een ander soort taxatie gaan. De taxateur ontvangt de opdracht en maakt een afspraak om de woning te taxeren.

Taxatieopdracht

Dit is een opdracht aan de taxateur om een woning te taxeren. Meestal gaat het om een woning die is gekocht of een hypotheekversluiting. Het kan ook om een ander soort taxatie gaan. De taxateur ontvangt de opdracht en maakt een afspraak om de woning te taxeren.

​​Taxatierapport

Door de taxateur opgesteld rapport met een correcte onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde van het object.

Taxatietarief

Taxatie tarief is het bedrag dat de taxateur afspreekt met de opdrachtgever. Dit tarief kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals: •Vergoeding taxateur •Validatiekosten zoals NWWI •Kadastrale recherche •Opvragen externe informatie •Overige kosten


Ter handstelling

Een mondelinge deal is niet bindend, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ter handstelling heeft plaatsgevonden, ontstaan er pas rechten en plichten.

TMI - Taxatie Management Instituut

Een bedrijfspandtaxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Instituut (TMI) biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de markt en dat deze onderbouwd is. Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Instituut (TMI) maakt bedrijfspand vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar.

Tophypotheek

Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis. Momenteel kan je alleen 100% van de woningwaarde financieren.


Transport

Met transport wordt bedoeld het passeren van de transportakte bij de notaris. Anders gezegd; Het juridisch overdragen van de woning van verkoper aan koper. Transporteren van de één naar de ander. Hetgeen in de koopovereenkomst is afgesproken wordt nu uitgevoerd.


Transportakte
 

Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Uitstel financieringsvoorbehoud

Wanneer de koop wordt gesloten, kan dat zijn onder voorbehoud van financiering. De koper krijgt dan een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Krijgt de koper de lening niet voor elkaar, dan kan hij de overeenkomst ontbinden. Koper dient dit onderbouwd aan te tonen.


Variabele rente
 

Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

Verborgen gebreken

 

U koopt een huis altijd in de staat waarin het op dat moment is. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als koper heeft u een onderzoeksplicht, dit kan zijn in de vorm van een bouwkundige keuring. De verkoper heeft een mededelingsplicht: hij moet het u vertellen als er gebreken aan de woning zijn waarmee hij bekend is. Soms blijken er toch verborgen gebreken te zijn die tijdens de verkoop van de woning wel aanwezig waren, maar waar de koper geen weet van had. In principe komen vanaf de eigendomsoverdracht eventuele verborgen gebreken voor rekening van de koper. Toch zijn er situaties waarin de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld: Bij een ernstig gebrek. Dit is een gebrek dat zo ernstig is dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat. Ook wel non-conformiteit genoemd. En ook bij een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft gemeld. Als er zichtbare gebreken zijn, of gebreken die met een beetje onderzoek kunnen worden ontdekt, is de verkoper daarvoor achteraf niet aansprakelijk. Als koper is dit uw risico. Gaat het om zeer ernstige gebreken die een normaal gebruik van de gekochte woning niet mogelijk maken? Dan komt het herstel van deze gebreken in principe voor rekening van de verkoper, áls de non-conformiteit bewezen kan worden. Daarbij maakt het niet uit of de verkoper op de hoogte was van de gebreken of niet. Bij een beroep op non-conformiteit zal in veel gevallen een deskundigenrapport noodzakelijk zijn waaruit de ernst van het gebrek blijkt.


Vereniging van Eigenaren (VVE)

 

Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.


Verkocht Onder Voorbehoud

 

Wanneer een deal voor een huis is gesloten krijgt deze woning de status “Verkocht onder voorbehoud”, Dit betekent dat de woning in principe verkocht is met uitzondering van de ontbindende voorwaarden. Dat zijn vaak de gebruikelijke voorwaarden zoals het voorbehoud financiering.


Verkoopplan

Ook deze term heeft het antwoord al in zich. Een verkoopplan is een plan wat wordt gemaakt om een huis te verkopen. Meestal stelt de makelaar zo’n plan op maar je kunt het ook zelf doen.


Verkoopwaarde

 

Dit is het bedrag waarvoor een koper op een bepaald moment een woning koopt.


Verkopersmarkt

 

De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers.


Verschil hoekwoning en eindwoning

 

In de volksmond gebruiken we beide termen door elkaar maar de taxateur mag deze 2 begrippen niet door elkaar halen. Kort gezegd is een hoekwoning een woning waarbij er grond beschikbaar is naast de woning. Een eindwoning heeft dat niet. Bij een eindwoning kan er bijvoorbeeld wel een klein gangetje tussen 2 blokken huizen doorlopen.


Verwervingskosten

 

De verwervingskosten zijn de totale kosten die nodig zijn om een huis te kunnen kopen (ofwel verwerven).

De verwervingskosten betreffen:

  • Koopsom van de woning

  • Financieringskosten

  • Overdrachtsbelasting (bestaande bouw)

  • Verbouwingskosten

  • Bouwrente (nieuwbouw)


Volmacht

Met betrekking tot de volmacht voor aan- en/of verkoop van onroerend goed kan een koper of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers namens u de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is. Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekend. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen, want de notaris moet uw handtekening legaliseren. Dit kan ook in het buitenland bij een notaris indien u voor lange tijd in het buitenland verblijft.


Voorlopige koopovereenkomst / voorlopig koopcontract
 

De koopovereenkomst, ook wel in de volksmond “voorlopig koopcontract” of “voorlopige koopovereenkomst” genoemd, is zoals velen denken niet voorlopig. Als verkoper ben je na het tekenen gebonden aan de overeenkomst. Als koper heb je nog drie dagen bedenktijd. De term “voorlopig” wordt zo genoemd omdat er meestal nog ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan die nog niet zijn uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde financieringsvoorbehoud, maar ook andere voorbehouden kunnen in het contract staan.

Voorlopige teruggaaf

De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen.


Vraagprijs

 

Het woord zegt het al; Dat is de prijs die iemand voor iets vraagt! Bijvoorbeeld de vraagprijs van een huis. Deze prijs wordt vaak na gedegen onderzoek en op advies van de makelaar in overleg met de verkoper vastgesteld. Het is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het kan zelfs voorkomen dat een verkoper de vraagprijs verhoogt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer blijkt dat er enorm veel interesse is in een woning. Mag dat? Jazeker, een verkoper mag de prijs zowel verlagen als verhogen.

Vragenlijst

De vragenlijst is een informatielijst die door de verkopers wordt ingevuld. Deel A is ter informatie van de notaris en verkopend makelaar en vragenlijst B is ter informatie van de (potentiële) koper.

Vrij Op Naam - V.O.N.

 

Bij een nieuwbouwwoning staat achter de vraagprijs de toevoeging v.o.n. Vrij Op Naam wil zeggen dat er geen overdrachtsbelasting maar BTW wordt geheven op de koopsom. Wel komen de kosten voor de notaris en de bouwrente voor uw rekening.


Vruchtgebruik

 

Vruchtgebruik geeft het recht om bezittingen die van iemand anders zijn te gebruiken of de ‘vruchten’ daarvan te genieten. Zo kan vruchtgebruik bijvoorbeeld betekenen dat iemand in het huis van een ander mag wonen, of de rente van de bankrekening van iemand anders voor zichzelf krijgt.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de goederen waarvan het vruchtgebruik wordt genoten zelf in stand blijven: het huis moet blijven bestaan. Behalve als uitdrukkelijk is toegestaan dat de goederen (mogen) worden verbruikt. In het voorbeeld: als ook het saldo van de bankrekening gebruikt mag worden, naast de rente.

Ook is een belangrijk uitgangspunt dat de eigendom van die goederen blijft bij degene van wie het huis of het banksaldo al was, of die de eigendom krijgt, bijvoorbeeld door een testament.


Waarborgsom

 

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

Waarde

Het begrip waarde is enorm ruim, wat is iets waard? Wat vind jij iets waard? Voor de één is een product of dienst veel meer waard dan voor een ander. Waarde is ook een soort universeel begrip. Een maatstaaf van waaruit je kunt gaan rekenen.
 

Waardeverklaring woning

 

Door een makelaar opgemaakt verkort taxatierapport. In een waardeverklaring wordt na een opname van de woning de marktwaarde bepaald.


Wet Voorkeursrecht Gemeenten

 

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) verplicht eigenaren om een perceel waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de overheid (de gemeente, provincie of het Rijk) aan te bieden. Deze wet geeft overheden de mogelijkheid om een betere positie – en dus meer grip – op de grondmarkt te krijgen. Bovendien kan prijsopdrijving door speculatie worden voorkomen.


Woningborg-certificaat
 

Meer dan 1 miljoen woningen zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar, want de certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico’s bij het bouwen of verbouwen van een nieuwbouwwoning of transformatieproject zijn met een Woningborg-certificaat afgedekt. Bovendien is het certificaat vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en verplicht als u voor uw woning een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit.

Woningruil

Woningruil kan de oplossing zijn voor een vastzittende woningmarkt, eigenlijk zijn het 2 verschillende transacties, verkoper 1 verkoopt z’n huis aan koper 2 en verkoper 2 verkoopt zijn huis aan koper 1.


Woningwet

 

De Woningwet gaat over de kwaliteit van de woningvoorraad en over het bouwen, het gebruik en de sloop van woningen.


Woonlasten

Woonlasten zijn de kosten die gemaakt worden om te kunnen wonen. Het gaat hierbij om alle lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektra. Ook verzekeringen en gemeentelijke lasten maken deel uit van de woonlasten. Eigenlijk alle lasten die met het wonen te maken hebben.


Woonoppervlakte

 

De oppervlakte van de woning. Tegenwoordig worden alle woning middels de NEN-2580 norm opgemeten.


Woonvergunning

 

In een aantal gemeenten is – beneden een bepaalde koopprijs – een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.


WOZ-waarde
 

Waardering Onroerende Zaken, de WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld en is de waarde van je huis. De WOZ waarde wordt gebruikt als basis voor diverse belastingen en heffingen. Let op dit is heel iets anders dan de marktwaarde van de woning.

Zoekopdracht

 

Als woningzoeker kun je een makelaar een zoekopdracht geven. De makelaar of de medewerkers gaan dan op zoek naar een geschikt huis. Daarvoor zal er eerst een zoekprofiel worden opgesteld. De makelaar moet natuurlijk weten welk huis hij moet zoeken. Vaak bestaat zo’n opdracht het 2 delen, namelijk; het zoeken en het helpen bij de aankoop. De makelaar functioneert naast het zoeken naar een geschikte woning ook als aankoop makelaar.


Zoekprofiel

Als woningzoeker ken je misschien het begrip zoekprofiel wel. Dat is een profiel of wensenlijst van welk soort woning je zoekt.

Aankoopbegeleiding
Aankooptraject
Aannemingsovereenkomst
Courtage
bottom of page