top of page

COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 17 augustus 2022.

Bouman Makelaardij, gevestigd aan Riouwlaan 56 3131 NL Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.boumanmakelaardij.nl
Riouwlaan 56
3131 NL Vlaardingen
010 - 234 26 93
info@boumanmakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouman Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via awhaan@haanspecialingredients.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Wanneer u gebruik maakt van onze website en diensterlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt.


Contact opnemen
 

Wanneer u een e-mail of chatbericht stuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Naam
- E-mailadres
- Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht


Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn indien u weer contact met ons opneemt.


Nieuwsbrief
 

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, die wij maximaal één (1) keer per week mailen. In deze nieuwsbrief leest u woningaanbod, nieuws en artikelen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief met uw toestemming. Wij bewaren uw e-mailadres voor verzending van de nieuwsbrief totdat u zich hiervoor uitschrijft. U kunt zich op ieder gewenst moment voor de nieuwsbrief uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de hiervoor bestemde link te klikken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouman Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouman Makelaardij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouman Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd, totdat u verzoek indient om de gegevens te verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouman Makelaardij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouman Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouman Makelaardij gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bouman Makelaardij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. 

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookie: Nexxtmove (handelsnaam van CustomMail B.V.)

Naam: Makelmail_tracker

Functie: Trackingscookie. Deze cookie bevat een uniek ID en wordt gebruikt om websitebezoekers te herkennen bij terugkerende bezoekers. Het doel van deze cookie is om bezoekersgedrag op onze website te registreren en op basis daarvan gepersonaliseerde content te kunnen versturen. Denk aan het vesturen van aanbiedingen en/of informatie van woningen waar jij in geïnteresseerd bent. Dit doen wij alleen met jouw toestemming. Je kunt toestemming altijd weer intrekken.

Bewaartermijn: 2 jaar

Privacyverklaring

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouman Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

NB: Deze verklaring geldt alleen voor bezoek aan onze website.

Welke privacyrechten heeft u?


Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.


U heeft de volgende rechten:


- Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
- Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
- Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
- Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
- Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
- Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren.

 

Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.
 

Autoriteit Persoonsgegevens


Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page