top of page
  • Foto van schrijverJim Bouman

Erfbelasting en waardebepaling van een huis bij erfenis

Erfbelasting


Over een erfenis betaalt u belasting: successierecht ofwel erfbelasting.


Binnen 8 maanden na het overlijden moet u hiervoor een aangifte erfbelasting indienen. Binnen 3 tot 6 maanden ontvangt u een aanslag; de wettelijke termijn is drie jaar. Over het algemeen moet u het bedrag op de aanslag binnen 2 maanden betalen.


Bij een koopwoning bedraagt de erfbelasting al snel tienduizenden euro’s. Houd hier dus rekening mee met de verdeling van de opbrengst.



Waarde van het huis bepalen


De hoogte van de erfbelasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het huis van het jaar waarin de eigenaar overleed, of het jaar erna. De hoogte van de totale erfenis speelt ook een rol: u krijgt namelijk vrijstelling over een gedeelte ervan (zie vrijstelling erfbelasting).


Als u het oneens bent met de WOZ-waarde, vraag dan een nieuwe beschikking aan op uw eigen naam. Tegen deze nieuwe waardering kunt u ook bezwaar maken.


Bij een serviceflat of aanleunwoning wordt de waarde anders bepaald: hier komt immers meer bij kijken dan alleen het huis, bijvoorbeeld bewaking en extra voorzieningen zoals warme maaltijden of een gemeenschappelijke ruimte.


Voor de verdeling van de erfenis moet de waarde van het huis bepaald worden. Deze kan anders zijn dan de WOZ-waarde die u opgeeft voor de erfbelasting. De wet schrijft geen wijze of methode van waardering voor. En indien er geen specifieke methode van waardering vermeld wordt in het testament, moeten de erfgenamen samen de methode bepalen.


Meestal wordt uitgegaan van de ‘waarde van het goed in het economische verkeer.’ Hierop is een uitzondering mogelijk als deze in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid, bijvoorbeeld als er veel tijd is verstreken sinds het overlijden van de erflater en het onredelijk is om uit te gaan van de waarde op het moment van overlijden.



Verkoop of taxatie?


De waarde in het economisch verkeer wordt bepaald door taxatie of door verkoop van de woning. Die laatste optie is duidelijk en levert minder discussie op. In zo’n situatie doet woningmarkt zijn werk doen en wordt de waarde bepaald door het hoogste bod.


Een taxatie, bijvoorbeeld omdat een van de erfgenamen de woning wil overnemen, kan tot discussie leiden over hoe deze plaats moet vinden.


Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

  1. Alle betrokken partijen kiezen samen één makelaar-taxateur die in opdracht van alle betrokkenen (erfgenamen en legitimarissen) een waarde vaststelt;

  2. Iedereen kiest een eigen makelaar-taxateur. Vervolgens wijzen de gekozen makelaars samen een andere makelaar-taxateur aan die de taxatie verricht. Deze taxatiewaarde is het uitgangspunt;

  3. Iedereen wijst een eigen makelaar-taxateur aan. Elke makelaar maakt zijn/haar eigen taxatie. Van de verschillende taxaties wordt een gemiddelde genomen. De gemiddelde waarde geldt als uitgangspunt.



Vrijstelling erfbelasting


Een deel van de erfenis is vrijgesteld. De hoogte van de vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. De Belastingdienst geeft u een overzicht van de vrijgestelde bedragen en een hulpmiddel waarmee u een schatting van uw vrijstelling kan berekenen.



Uitstel erfbelasting


Indien de verkoop van het huis niet op tijd kan worden afgerond en u de erfbelasting niet uit eigen zak of uit de erfenis kunt betalen, kunt u om uitstel vragen. Dit kost u wel rente en de belastingdienst vereist wellicht aanvullende financiële garanties.


Meer hulp nodig?

Lees mijn andere artikelen over nalatenschappen en het erven van een huis.


Liever persoonlijke hulp?

Neem gerust contact op. Ik sta - met m'n 40 jaar ervaring - voor u klaar.

Recente blogposts

Alles weergeven

De verdeling van een erfenis in 3 stappen

Stappenplan en checklist De verdeling van een nalatenschap verloopt in drie stappen: Stap 1: Bepaal de waarde van de nalatenschap De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen minus

De afwikkeling van een erfenis in 8 stappen

Stappenplan Stap 1: Erfgenamen Om de erfenis af te kunnen handelen, moet u weten wie de erfgenamen zijn. Zij zijn ook degenen die de erfenis moeten afwikkelen. In een testament worden erfgenamen aange

bottom of page