top of page
 • Foto van schrijverJim Bouman

De verdeling van een erfenis in 3 stappen

Stappenplan en checklist


De verdeling van een nalatenschap verloopt in drie stappen:


Stap 1: Bepaal de waarde van de nalatenschap


De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen minus alle schulden op het moment van overlijden.


 1. Breng het bezit in kaart

  1. Bezit is bijvoorbeeld: bankrekeningen, beleggingen, koophuis, sieraden en inboedel;

  2. Bij een gezamenlijke bankrekening telt voor de nalatenschap alleen het geld dat via de overledene op de rekening is gestort. Bijvoorbeeld: salaris, spaargeld, erfenis of uitkering.

 2. Breng de schulden in kaart

  1. Informeer bij de bank(en) of de overledene (hypothecaire) leningen had;

  2. Informeer bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) naar schulden. Alle schulden bij professionele kredietverstrekkers zijn daar geregistreerd;

  3. Ga na of de overledene een persoonlijke lening had bij webwinkels;

  4. Ga na welke facturen nog openstaan;

  5. Ga na of het nog openstaande bedrag van een lening wordt kwijtgescholden;

  6. Schulden zijn ook: afrekeningen van creditcards, een schenking op papier, verschuldigde erfbelasting en inkomstenbelasting, legaten en wensen uit het codicil en een nog niet uitgekeerd erfdeel van de ouder die als eerste is overleden.


Stap 2: Betaal schulden en verkoop eventueel spullen uit de nalatenschap


De eerste drie maanden na het overlijden hoeft u nog geen schuldeisers te betalen. U heeft wel een plicht om de schuldeisers aan te schrijven.


 • Is er een executeur, dan moet die de schulden betalen uit de nalatenschap;

 • Is er geen executeur, dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het betalen van de schulden;

 • Zorg dat eventuele legaten en wensen uit het codicil bij de juiste persoon terechtkomen.


Stap 3: Verdeel overgebleven spullen en het geld in de nalatenschap


De erfbelasting is betaald, alle schulden zijn voldaan en de waardevolle spullen verkocht. Nu is het tijd om de (eventuele) overgebleven spullen en het geld op de bankrekening te verdelen.


 • Verdeel eerst de spullen.

 • Verdeel het geld volgens het testament of de wet;


Bij de verdeling van het geld compenseert u erfgenamen die bij het verdelen van de spullen minder kregen.


Meer hulp nodig?

Lees mijn andere artikelen over nalatenschappen en het erven van een huis.


Liever persoonlijke hulp?

Neem gerust contact op. Ik sta - met m'n 40 jaar ervaring - voor u klaar.

Recente blogposts

Alles weergeven

De afwikkeling van een erfenis in 8 stappen

Stappenplan Stap 1: Erfgenamen Om de erfenis af te kunnen handelen, moet u weten wie de erfgenamen zijn. Zij zijn ook degenen die de erfenis moeten afwikkelen. In een testament worden erfgenamen aange

bottom of page