top of page
 • Foto van schrijverJim Bouman

Kosten bij het erven van een huis

Kosten na een overlijden


Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Hieronder vindt u de meest voorkomende uitgaven en kosten.


 • Begrafenis of crematie (uitvaartkosten)

 • Erfbelasting

 • Achterstallige inkomstenbelasting van de overledene

 • Notariskosten

 • Executeurskosten

 • Vereffenaarskosten

 • Taxatiekosten voor het huis of andere waardevolle spullen

 • Griffiekosten als u kiest voor verwerping of beneficiaire aanvaarding van de erfenis

 • Kosten voor de ontruiming van de woning (verhuizer, afvoer van waardeloze zaken, herstelkosten woning)

 • Verkoopkosten voor de koopwoning (makelaar, veiling);

 • Kosten advocaat en griffierecht bij een ruzie tussen erfgenamen;

 • Kosten die niet direct met de afwikkeling van de nalatenschap te maken hebben, maar die wel kunnen oplopen. Denk aan doorlopende servicekosten van een (zorg)appartement en abonnementen.


Erfbelasting


Bij een erfenis moet u meestal erfbelasting betalen. Des te meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, des te minder belasting u betaalt. Zo betalen kinderen minder erfbelasting dan kleinkinderen.


Inkomstenbelasting


U krijgt van de Belastingdienst na het overlijden meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting van de overledene. U betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan van de bankrekening van de overledene indien daar genoeg geld op staat.


Bij een nalatenschap met een negatief saldo (meer schulden dan bezittingen), moet er eerst een lijst worden gemaakt met alle schulden. De vereffenaar bepaalt hoeveel van de schuld kan worden afbetaald.


Notariskosten


De notariskosten hangen af van het aantal uur dat de notaris voor u werkt. Een ingewikkelde familiesituatie of nalatenschap vergt meer tijd dan een simpele.


Andere factoren die invloed hebben op de kosten:

 • Zijn alle erfgenamen gemakkelijk te vinden?

 • Was de administratie van de overledene op orde?

 • Is er ruzie over de boedel?

 • Moet de notaris bemiddelen?

Des te sneller u en de andere erfgenamen overeenstemming bereiken, des te lager de notariskosten.


Kosten executeur


In het testament kan staan dat de executeur wel of niet een vergoeding ontvangt. Als er niets vermeld is, krijgt de executeur 1 procent van de waarde van de nalatenschap op het moment van het overlijden.


Kosten vereffenaar


Een vereffenaar is iemand die spullen mag verkopen uit een nalatenschap om schuldeisers af te betalen. Als de rechter een vereffenaar heeft benoemd, krijgt deze een vergoeding uit de nalatenschap. De rechter bepaalt hoe hoog die vergoeding is.


De rechter kan bijvoorbeeld een vereffenaar benoemen als:

 • de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard;

 • als de overledene meer schulden dan bezittingen had;

 • de erfgenamen onvindbaar zijn;

 • er ruzie is tussen de erfgenamen.


Overige belasting


U betaalt geen extra inkomstenbelasting bij het erven van een huis. Verkoopt u de woning en stijgt hierdoor uw vermogen, dan betaalt u mogelijk meer vermogensbelasting. Dit kan gebeuren als er veel overwaarde op het huis uit de erfenis zit.


Restschuld na verkoop


Als het huis uit de erfenis voor een lager bedrag dan de resterende hypotheek verkocht wordt, blijft u zitten met een restschuld. Wat er dan gebeurt, hangt af van hoe u de erfenis aanvaard heeft:

 • Bij een zuivere aanvaarding bent u met uw eigen geld aansprakelijk.

 • Bij een beneficiaire aanvaardingen wordt de schuld alleen afgelost met de bezittingen in de erfenis.

Let hier dus op alvorens u bepaalt of en hoe u de erfenis aanvaardt.


Overlijdensrisicoverzekering


Een andere mogelijkheid om de hypotheek of restschuld af te lossen is met het geld uit een overlijdensrisicoverzekering, indien de overledene deze had afgesloten. Deze is in sommige gevallen verbonden aan de hypotheek; dit kunt u teruglezen in de hypotheekakte. De hypotheekverstrekker kunt u hierover meer vertellen.


Overige kosten aan het huis


Erft u een huis dan erft u ook lopende vaste kosten, zoals eventuele verzekeringen (bijv. inboedelverzekering), maandelijkse aflossing, energie- en waterrekening, maar wellicht ook noodzakelijke reparatie- of onderhoudskosten.


Als u deze kosten niet zelf kan betalen, kies dan voor een beneficiaire aanvaarding zodat u niet zelf belast wordt. Mocht de erfenis onvoldoene zijn om de kosten te betalen, dan kunt u hiermee wachten tot het huis verkocht is. De kosten worden in dat geval meegenomen in de afwikkeling van de nalatenschap.


Indien u de kosten pas ná de afwikkeling betaalt, houdt dan rekening met eventuele rente op de openstaande kosten.


Meer hulp nodig?

Lees mijn andere artikelen over nalatenschappen en het erven van een huis.


Liever persoonlijke hulp?

Neem gerust contact op. Ik sta - met m'n 40 jaar ervaring - voor u klaar.

Recente blogposts

Alles weergeven

De verdeling van een erfenis in 3 stappen

Stappenplan en checklist De verdeling van een nalatenschap verloopt in drie stappen: Stap 1: Bepaal de waarde van de nalatenschap De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen minus

De afwikkeling van een erfenis in 8 stappen

Stappenplan Stap 1: Erfgenamen Om de erfenis af te kunnen handelen, moet u weten wie de erfgenamen zijn. Zij zijn ook degenen die de erfenis moeten afwikkelen. In een testament worden erfgenamen aange

bottom of page